top of page
luxury-house-in-arizona-facing-the-pool-bk462kn760oa98ux.jpg

החיים הטובים

החיים הטובים הם הדובדבן שבקצפת. כל אותם דברים שמעשירים את חיינו וגומרים לנו להנאה המשולבת בפתיחות לעולם, לתרבויות אחרות ולמידה.

אנו ראינו את החיים הטובים כיציאה מהשגרה, מהיום יום של עבודה, חדשות, דאגות אל הים הפתוח.

מרחב אין-סופי של שקט והתנתקות.

השייט ביאכטות בים מהקוטב הצפוני ועד לאיים השופעים צורות וצבעים באיזור קו המשווה. הטיולים בכל רחבי העולם כולל תערוכות עולמיות הEXPO שמרחיבים דעתו של אדם ונותנים פרספקטיבה גם לעבודתנו האדריכלית.

רישומים ממסעות

Queen Elizabeth 2

2e656a_2a3ba0627d3a43bfbe37feec7112c8b9~mv2.jpg

Bussaco Palace Portugal

2e656a_7319b5c4543b4068bf704ac45a9ee02d~mv2.jpg

​Greek Islands Yacht Sailing

Kathmandu Temples

bottom of page