top of page
ulpana img.png
‏‏אופקים1 - עותק.jpg
la guardia.png

בתמונה: אולפנה צבייה, תיכון לבנות, הרצליה

מבני ציבור

משרד אלרוד תכנן מבני ציבור מסוגים רבים.

- בתי ספר יסודיים ותיכוניים

- קריות חינוך

- אולמות ספורט

- ספריות ציבוריות

- מבנים לאוניברסיטאות

- פרוייקטים משולבים לתיירות ונופש

בתמונה: שכונת חורשת נח באופקים, 1,100 יחידות דיור, מבני ציבור, מסחר ומגורים.

תכנון ערים

 

משרד אלרוד מתמחה בתכניות בניין ערים מכל הסוגים.

- תכנון רובעים עירוניים

- העצמת זכויות בנייה למתחמים

- התחדשות עירונית למגורים

- התחדשות ושינוי ייעודי קרקע במרכזי ערים

בתמונה: מגדל מגורים -167 יח"ד מסחר ומבני ציבור משולבים בלה גרדיה, תל אביב.

בנייני מגורים

משרד אלרוד תכנן אלפי יח"ד במתחמים מגוונים.

-מגדלים

- בנייה רוויה

- קוטג'ים ווילות

- בתי אבות

- מעונות סטודנטים

- מתחמים מעורבים עם מסחר ומשרדים

Home: Recent Projects
Contact

CONTACT US  צור קשר

HaEshel 70 Herzliya  האשל 70 הרצליה

Tel. 0774321110 'טל

Fax. 0774321112 פקס

Thanks for submitting!

bottom of page